100% Prirodno

Priča o nama

Mi smo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo iz Velikog Bukovca u blizini Ludbrega. Veliki Bukovec je malo mjesto u Podravini smješteno uz tri rijeke: Dravu, Bednju i Plitvicu. Na našem poljoprivrednom gospodarstvu već dugi niz godina bavimo se uzgojem peradi. Od samih početaka njegujemo prirodan način uzgoja peradi koji povećava kvalitetu mesa, a doprinosi i dobrobiti životinja.

Upravljanje proizvodnjom žitarica omogućava nam potpunu kontrolu hrane koju perad konzumira, a u suradnji sa stručnjacima životinjama je osigurana prehrana bogata svim elementima potrebnim za pravilan rast i razvoj uz brigu o zdravlju i sigurnosti životinja. Meso peradi obrađujemo u vlastitoj klaonici i distribuiramo putem vlastitih mesnica, trgovačkih kuća i drugih mesnica.

Sve je započelo s patkama

Priča o našem poljoprivrednom gospodarstvu započinje 2000. godine kad se rodila ideja o uzgoju pataka i gusaka. Od ideje pa do prvih pataka na našoj farmi prošle su dvije godine. Godinu dana smo gradili veliku farmu na kojoj i danas borave naše životinje. Kako bismo postigli što prirodniji način uzgoja peradi, staje na našoj farmi su otvorenog tipa tako da životinje imaju pristup ispaši i dnevnom svjetlu.

Također, farmu smo izgradili neposredno uz rijeku Plitvicu kako bismo unutar farme mogli iskopati vodene lagune u kojima borave patke i guske koje vole plivati i roniti. U narednim godinama započeli smo s uzgojem pilića. Na istoj farmi, izgrađena je posebna staja u kojoj prvih tjedana pilići borave u zatvorenom prostoru, a kasnije imaju pristup travnatim površinama na kojima slobodno trčkaraju, pasu i kljucaju po zemlji ne bi li našli sitne kukce kojima se hrane.

Zaokruženi ciklus proizvodnje

Ishrana peradi na našim farmama temelji se na žitaricama i uljaricama uz dodatak ostalih mikronutrijenata poput vitamina i minerala potrebnih za pravilan rast i razvoj. Kukuruz i soja su najzastupljeniji u sastavu smjese kojom hranimo našu perad, a dobivamo ih dijelom iz uzgoja s naših polja, a dijelom ih za nas proizvode drugi poljoprivrednici iz našeg kraja.

Možemo ustvrditi da više od 90% hrane koju koristimo u ishrani peradi je lokalnog podrijetla. Također, ne koristimo GMO (genetski modificirani organizmi) sjeme, tako da perad ne konzumira GMO smjesu. Perad koja boravi na otvorenom uz smjesu konzumira i travu na ispaši te sitne crve i druge organizme koje pronađe na tlu. Uz ovakav način proizvodnje možemo reći da sva je sva hrana kontroliranog podrijetla, a krajnji proizvod vrhunske kvalitete.

Povećanje dobrobiti životinja

Na našim farmama kontinuirano povećavamo dobrobit životinja na različite načine. Na farmama zatvorenog tipa dobrobit životinja povećavamo na sljedeće načine:

  • Uzgajamo pasmine pilića koje sporije rastu
  • Smanjujemo gustoću naseljenosti farme kako bi se životinje mogle slobodno kretati
  • Gasimo svjetla tijekom noći na minimalno 6 sati
  • Koristimo slamu kao podlogu u stajama

Što se tiče peradi koja boravi na otvorenom prostoru, uz sve navedeno njima omogućujemo pregršt vanjskog prostora za ispašu, a patke i guske mogu uživati u vodenim lagunama izgrađenim samo za njih.

Briga o okolišu

Na našem poljoprivrednom gospodarstvu brinemo o okolišu u svakom segmentu. Počevši od korištenja stajnjaka nastalog pri uzgoju peradi za gnojidbu polja smanjujući tako korištenje mineralnih gnojiva, smanjenog korištenja energenata u svim segmentima proizvodnje i obrade mesa te korištenju recikliranih materijala pri pakiranju mesa pokušavamo u svim segmentima smanjiti naš utjecaj na okoliš čuvajući ga na taj način.